1

پیامبر اکرم در خطبه غدیر در خصوص جایگاه امامان بعد از خود چگونه اقرا گرفت؟

 • 1

  ما از هیچ عهدی بر نمی گردیم و از تو و از امیر المومنین و فرزندان او اطاعت می نماییم.

 • 2

  حسن و حسین علیه السلام دو سرور جوانان بهشت اندو بی شک بعد از پدرشان امام اند.

 • 3

  همانانی که فرزندان توو از نسل علی علیه السلام هستندو پس از حسن و حسین خواهند آمد.

 • 4

  همه موارد