توکل

توکل، اعتماد و اطمینان قلبی انسان در تمام امور به خداوند و بیزاری از غیر او است. به‌طوری که جمیع امور خویش را بر خداوند حواله دهد و از هر نیرو و قدرت دیگری در امور خویش تبرّی جوید. تنها به یک قدرت وابسته باشد و تنها او را منشأ أثر بداند و اگر برای مؤمن در حوزه‌ی عملیات روحی و جسمی، فردی و اجتماعی خویش چنین حالتی پیش آمد، او متوکل نامیده می‌شود.

امتیاز
0 از 0 رأی
۶,۰۰۰ تومان
مدت زمان: 12 ساعت
حجم: 2 گیگابایت
روش دریافت: CD