اربعین حماسه ظهور

اربعین، بزرگترین اجتماع بشری در جهان و نیز نمایش قدرت الهی برای جمع کردن ده ها میلیون انسان حول محور انسان کامل و معصوم برای تشکیل ارتش منجی عالم است. این کتاب 136صفحه است که محتوای آن درباره ی آثار معنوی، اجتماعی، سیاسی و برکات راهپیمایی اربعین و زیارت سیدالشهداء در محدوده ی جهان اسلام و نیز سایر نقاط جهان است. اگر حقیقت اربعین و اخبار شگفتی های آن به درستی به مردم جهان برسد، بی شک شمارش معکوس نابودی ظلم و فساد جهانی و ایجاد دوران صلح و آشتی در سراسر جهان آغاز خواهد شد.

امتیاز
0 از 0 رأی
۱۰,۰۰۰ تومان
مدت زمان: 12 ساعت
حجم: 2 گیگابایت
روش دریافت: CD