خلوت شیطانی

خودارضایی و استمناء از منظر قرآن و احادث، خود ارضایی و استمناء از نگاه اندیشمندان و محققان غربی، عوامل و زمینه های خود ارضایی و استمناء، ضررهای خودارضایی و استمناء، نامه ها و درد دل ها، راه درمان و دستورات ده گانه برای ترک خودارضایی عناوین اصلی شش فصل این کتاب است. در مقدمه و فصل اول این کتاب، تعریف خود ارضایی و خودارضایی از منظر قرآن و احادیث تبیین شده است، همچنین در فصل دوم نظر سیلوانوس استال، کانت، هوچین سون، کینزی، موریس دبس، لاپیک و کوچتکف، هانا و ابراهام استون و تعدادی دیگر از متخصصان، دانشمندان و محققان غربی درباره خود ارضایی آورده شده است. در فصل سوم کتاب بازی با بدن کودک، قلقلک دادن و بد خواباندن کودک، کمبود محبت، تنبیه بدنی، حساسیت های پوستی، آگاهی نداشتن، تنهایی، عقده حقارت و اضطراب و نگرانی به عنوان بخشی از عوامل و زمینه های خود ارضایی و استمناء مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ به پرسش هایی درباره خود ارضایی، بیان ضررهای جسمی، روحی و روانی و اجتماعی بخشی از مطالب ارائه شده در فصل چهارم این کتاب است. در فصل پنجم کتاب نامه ها و درد دل های برخی از جوانان آورده شده است و در فصل ششم راه درمان و دستورات ده گانه برای ترک خود ارضایی ذکر شده است، اجتناب از هر گونه تحریک، تهیه برنامه فشرده و تمام وقت، توجه ویژه به ورزش، پرهیز مطلق از تنهایی، تلقین و تقویت اراده به عنوان بخشی از این راه ها ذکر شده است. نکته قابل توجه آن است که مطالب این کتاب فقط برای کسانی که گرفتار این عادت زشت اند نیست بلکه مطالب به گونهای است که علاوه بر افراد مبتلا؛ مورد استفاده پدر و مادرها و نیز نوجوانان و جوانانی که مبتلا نیستند و دوست دارند هیچ وقت گرفتار نشوند نیز می باشد ». شایان ذکر است این کتاب برگزیده سومین جشنواره علامه حلی (ره) نیز است.

امتیاز
0 از 0 رأی
۴,۶۰۰ تومان